upprepar inlägg

Företagskultur

Företagskultur är kort och gott de gemensamma beteenden som förekommer på själva arbetsplatsen. Det handlar i mångt och mycket om hur medarbetarna agerar och hur interaktionen med andra på arbetsplatsen är. För att en arbetsplats ska fungera på ett bra sätt krävs det ett bra ledarskap. Om du vill utveckla ditt ledarskap och bli en…

Social media och dess kulturpåverkan

Kultur är ett vitt och brett begrepp och står för hur vi uttrycker oss i samhället med religion, konst, traditioner och hur vi lever och uttrycker oss. Genom sociala medier finns det många sätt att uttrycka sig inom kultur, men också för att framhäva kulturens nyanser. Plattformar som Facebook, Instagram eller Youtube är de sociala…

Förbättra företagskulturen genom att hyra ett kontor

Kultur är mycket mer än klädsel, konstverk och vackra byggnader. Alla ställen där det finns människor kommer att präglas av någon en kultur i form av attityder, normer, värderingar och övertygelser som påverkar beteenden. Samma sak gäller även på kontoret där företagskulturen återspeglas i anställdas engagemang och produktivitet, hur kunder blir behandlade, och inte minst…

Viktigt att odla kulturväxter för att bevara mångfalden

Det låter kanske otroligt men kulturarv är något du kan odla. Odlas gör det också, främst i form av så kallade kulturväxter. Kulturväxterna påträffas i synnerhet i friluftsmuseer, kultur- och naturreservat. Där odlas de av särskilda anledningar. Genom växterna vill kulturarbetarna såväl levandegöra Sveriges historia som bevara landets biologiska mångfald. I den här artikeln kan…

Kultur och dess betydelse för samhället

Kultur är ett vitt begrepp och kan ha olika betydelser för varje individ. Gemensamt för alla kulturer världen över, är att kulturen speglar ett land genom olika seder, värderingar, språk, konst eller traditioner. En kultur speglar landets sociala aspekter och är viktig för samhället. Kultur inom konstens yttringar Kulturen betyder mycket för konsten och kulturen…

Skaffa bra arbetsmöjligheter inom kulturverksamheten

Att arbeta med kultur kan innebära alltifrån att måla tavlor till att sätta upp teaterföreställningar. Men oavsett vad man arbetar med inom kulturen, är det viktigt att rätt förutsättningar finns för att kunna bedriva verksamheten. Att ha ett bra kontor kan vara ett sätt att få bättre arbetsmiljö. Hitta ett kontor Det är viktigt att…

Galleri

Vad är fel med svensk kultur?

Svensk kultur och traditioner

Kontakt