Företagskultur

Företagskultur är kort och gott de gemensamma beteenden som förekommer på själva arbetsplatsen. Det handlar i mångt och mycket om hur medarbetarna agerar och hur interaktionen med andra på arbetsplatsen är. För att en arbetsplats ska fungera på ett bra sätt krävs det ett bra ledarskap. Om du vill utveckla ditt ledarskap och bli en…

Social media och dess kulturpåverkan

Kultur är ett vitt och brett begrepp och står för hur vi uttrycker oss i samhället med religion, konst, traditioner och hur vi lever och uttrycker oss. Genom sociala medier finns det många sätt att uttrycka sig inom kultur, men också för att framhäva kulturens nyanser. Plattformar som Facebook, Instagram eller Youtube är de sociala…