Social media och dess kulturpåverkan

Kultur är ett vitt och brett begrepp och står för hur vi uttrycker oss i samhället med religion, konst, traditioner och hur vi lever och uttrycker oss. Genom sociala medier finns det många sätt att uttrycka sig inom kultur, men också för att framhäva kulturens nyanser. Plattformar som Facebook, Instagram eller Youtube är de sociala…